کارشناس نصب

1 اطلاعات اولیه
2 سوابق تحصیلی و شغلی
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    حجم عکس ارسالی نباید از ۴۰۰ کیلوبایت بیشتر باشد.